Referat privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014

Referat nr. 1100/ 07.05.2013
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014

Subsemnatii MORAR MARIANA referent si VIDICAN PETRU referent, la Primăria comunei Cermei, vazand:
– proiectul de hotarare emis de catre d/l Primar Vesa Ioan Daniel cu privire la stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014, propunem urmatoarele:

Cuantumulul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014 sa ramana la nivelul celor aplicate in anul fiscal 2013, conform anexelor la prezentul referat,cu modificarile facute pentru taxele camin cultural si taxa de divort.