Anunț pentru asigurarea transparenței și vizibilității proiectului

În conformitate cu prevederile strategiei de dezvoltare locală, precum și din dorința de a satisface necesitățile locale șI regionale în vederea ocupării forței de muncă, Primăria Cermei, dorește să acceseze finanțări din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU).

Înacest sens, Primăria Cermei caută parteneri pentru propriile proiecte, în vederea construirii Consorțiului de Parteneriat, pentru redactarea și implementarea cu succes a proiectelor inițiate.

Partenerii de proiect pot fi AutoritățI Publice Locale, IMM-uri, ONG-uri, precum șI alte tipuri de organizații, ce pot avea un rol relevant în elaborarea și implementărea cu succes a unor astfel de proiecte.

Organizațiile interesate sunt rugate să depunăîntermen de 7 zile de la publicarea acestui anunț, scrisoarea de intenție pentru potențiala selectare, învederea participării încadrul Consorțiului de parteneriat.

Scrisoarea de intenție va cuprinde:

  • O scurtă descriere a organizației;
  • Rolul potențial pe care Partenerul îl poate juca în cadrul proiectului;
  • Avantajul competitive pe care Partenerul îl poate adduce Consorțiului de parteneriat;
  • Alte informații considerate a fi necesare în vederea susțienerii scrisorile de intenție.

Scrisorile de intenție se vor transmite prin posță la adresa : Primaria Cermei, loc. Cermei nr. 304 , jud Arad, sau pe fax la nr0257328101., nu mai târziu de data 30.07.2013 ora 15

Persoana de contact Rosca Cristian.