Buletin informativ (ianuarie 2023)

Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

1. Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei CERMEI
– OUG NR.57/2019-Codul Administrativ
– Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare
– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea 277/2015, privind Codul fiscal
– Legea 53/2003-R, Codul Muncii
b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei CERMEI
b1) Organigrama institutiei
b2) Regulamentul de organizare si functionare
b3) Programul de functionare
De Luni pâna Vineri, între orele: 8.00 – 16.00
b4) Program de audiente
Primar, dl. VESA IOAN-DANIEL– Luni 08.00 – 10.00
– Joi 14.00 – 16.00
Viceprimar, dl. BORHA SEVER– Marti 13.00 – 15.00
– Miercuri 10.00 – 12.00
Secretar general -dna DEMETRESCU ADRIANA – luni, 09.00 – 11.00
– joi 14.00 – 16.00
c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei CERMEI si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.
Conducerea Primariei comunei CERMEI
dl. VESA IOAN-DANIEL- Primar
dl. BORHA SEVER – Viceprimar
dna.DEMETRESCU ADRIANA – Secretarul general comunei CERMEI
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
-dna PLES RODICA
d) Coordonatele de contact
Denumire: Primaria comunei CERMEI
Sediul: CERMEI, NR.304
Telefon : 0257/328101 Fax: 0257/328101
E-mail: cermeiprimaria@yahoo.com
Site : www.comuna-cermei.ro
e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil se pot consulta la sediul institutiei
f) Lista cuprinzand documentele de interes public
Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
– Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei CERMEI;
– Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei CERMEI;
– Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei CERMEI, si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
– Coordonatele de contact ale Primariei comunei CERMEI respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet
– Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
– Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei
– Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii
– Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
– dispozitiei ale primarului
– proiecte de hotarâri
– instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare
– note de discutii
– referate de aprobare
– fise de audienta
– protocoale
– rapoarte
– studii
– analize
– prognoze
– proiecte de strategii
– scrisori sau adrese
– materiale de specialitate
– fise de proiect
– contracte de achizitie publica
– procese-verbale
– adrese
– observatii si propuneri
– avize
– planuri urbanistice de detaliu sau zonale
– planul urbanistic general
– certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare
– autorizatii pentru activitati independente (asociatii familiale, persoane fizice), autorizatii taxi, autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare
– autorizatii de acces în zone cu restrictii de tonaj
h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate – sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:
– reclamatia administrativa – se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice
– plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

Buletin informativ (ianuarie 2022)

Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

1. Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei CERMEI
– OUG NR.57/2019-Codul Administrativ
– Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare
– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea 277/2015, privind Codul fiscal
– Legea 53/2003-R, Codul Muncii
b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei CERMEI
b1) Organigrama institutiei
b2) Regulamentul de organizare si functionare
b3) Programul de functionare
De Luni pâna Vineri, între orele: 8.00 – 16.00
b4) Program de audiente
Primar, dl. VESA IOAN-DANIEL– Luni 08.00 – 10.00
– Joi 14.00 – 16.00
Viceprimar, dl. BORHA SEVER– Marti 13.00 – 15.00
– Miercuri 10.00 – 12.00
Secretar general -dna DEMETRESCU ADRIANA – luni, 09.00 – 11.00
– joi 14.00 – 16.00
c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei CERMEI si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.
Conducerea Primariei comunei CERMEI
dl. VESA IOAN-DANIEL- Primar
dl. BORHA SEVER – Viceprimar
dna.DEMETRESCU ADRIANA – Secretarul general comunei CERMEI
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
-dna PLES RODICA
d) Coordonatele de contact
Denumire: Primaria comunei CERMEI
Sediul: CERMEI, NR.304
Telefon : 0257/328101 Fax: 0257/328101
E-mail: cermeiprimaria@yahoo.com
Site : www.comuna-cermei.ro
e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil se pot consulta la sediul institutiei
f) Lista cuprinzand documentele de interes public
Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
– Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei CERMEI;
– Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei CERMEI;
– Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei CERMEI, si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
– Coordonatele de contact ale Primariei comunei CERMEI respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet
– Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
– Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei
– Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii
– Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
– dispozitiei ale primarului
– proiecte de hotarâri
– instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare
– note de discutii
– referate de aprobare
– fise de audienta
– protocoale
– rapoarte
– studii
– analize
– prognoze
– proiecte de strategii
– scrisori sau adrese
– materiale de specialitate
– fise de proiect
– contracte de achizitie publica
– procese-verbale
– adrese
– observatii si propuneri
– avize
– planuri urbanistice de detaliu sau zonale
– planul urbanistic general
– certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare
– autorizatii pentru activitati independente (asociatii familiale, persoane fizice), autorizatii taxi, autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare
– autorizatii de acces în zone cu restrictii de tonaj
h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate – sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:
– reclamatia administrativa – se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice
– plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

Buletin informativ (ianuarie 2021)

Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

1. Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei CERMEI
– OUG NR.57/2019-Codul Administrativ
– Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare
– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea 277/2015, privind Codul fiscal
– Legea 53/2003-R, Codul Muncii
b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei CERMEI
b1) Organigrama institutiei
b2) Regulamentul de organizare si functionare
b3) Programul de functionare
De Luni pâna Vineri, între orele: 8.00 – 16.00
b4) Program de audiente
Primar, dl. VESA IOAN-DANIEL– Luni 08.00 – 10.00
– Joi 14.00 – 16.00
Viceprimar, dl. BORHA SEVER– Marti 13.00 – 15.00
– Miercuri 10.00 – 12.00
Secretar general -dna DEMETRESCU ADRIANA – luni, 09.00 – 11.00
– joi 14.00 – 16.00
c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei CERMEI si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.
Conducerea Primariei comunei CERMEI
dl. VESA IOAN-DANIEL- Primar
dl. BORHA SEVER – Viceprimar
dna.DEMETRESCU ADRIANA – Secretarul general comunei CERMEI
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
-dna PLES RODICA
d) Coordonatele de contact
Denumire: Primaria comunei CERMEI
Sediul: CERMEI, NR.304
Telefon : 0257/328101 Fax: 0257/328101
E-mail: cermeiprimaria@yahoo.com
Site : www.comuna-cermei.ro
e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil se pot consulta la sediul institutiei
f) Lista cuprinzand documentele de interes public
Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
– Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei CERMEI;
– Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei CERMEI;
– Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei CERMEI, si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
– Coordonatele de contact ale Primariei comunei CERMEI respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet
– Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
– Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei
– Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii
– Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
– dispozitiei ale primarului
– proiecte de hotarâri
– instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare
– note de discutii
– referate de aprobare
– fise de audienta
– protocoale
– rapoarte
– studii
– analize
– prognoze
– proiecte de strategii
– scrisori sau adrese
– materiale de specialitate
– fise de proiect
– contracte de achizitie publica
– procese-verbale
– adrese
– observatii si propuneri
– avize
– planuri urbanistice de detaliu sau zonale
– planul urbanistic general
– certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare
– autorizatii pentru activitati independente (asociatii familiale, persoane fizice), autorizatii taxi, autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare
– autorizatii de acces în zone cu restrictii de tonaj
h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate – sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:
– reclamatia administrativa – se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice
– plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

Buletin informativ (ianuarie 2020)

Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

1. Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei CERMEI
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata
– Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata
– Legea 571/2003, privind Codul fiscal
– Legea 53/2003, Codul Muncii
b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei CERMEI
b1) Organigrama institutiei
b2) Regulamentul de organizare si functionare
b3) Programul de functionare
De Luni pâna Vineri, între orele: 8.00 – 16.00
b4) Program de audiente
Primar, dl. VESA IOAN-DANIEL– Luni 08.00 – 10.00
– Joi 14.00 – 16.00
Viceprimar, dl. BORHA SEVER– Marti 13.00 – 15.00
– Miercuri 10.00 – 12.00
Secretar, dna DEMETRESCU ADRIANA – luni, 09.00 – 11.00
– joi 14.00 – 16.00
c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei CERMEI si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.
Conducerea Primariei comunei CERMEI
dl. VESA IOAN-DANIEL- Primar
dl. BORHA SEVER – Viceprimar
dna.DEMETRESCU ADRIANA – Secretarul comunei CERMEI
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
-dna PLES RODICA
d) Coordonatele de contact
Denumire: Primaria comunei CERMEI
Sediul: CERMEI, NR.304
Telefon : 0257/328101 Fax: 0257/328101,0257/328303
E-mail: cermeiprimaria@yahoo.com
Site : www.comuna-cermei.ro
e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil se pot consulta la sediul institutiei
f) Lista cuprinzand documentele de interes public
Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
– Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei CERMEI;
– Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei CERMEI;
– Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei CERMEI, si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
– Coordonatele de contact ale Primariei comunei CERMEI respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet
– Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
– Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei
– Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii
– Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
– dispozitiei ale primarului
– proiecte de hotarâri
– instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare
– note de discutii
– referate de aprobare
– fise de audienta
– protocoale
– rapoarte
– studii
– analize
– prognoze
– proiecte de strategii
– scrisori sau adrese
– materiale de specialitate
– fise de proiect
– contracte de achizitie publica
– procese-verbale
– adrese
– observatii si propuneri
– avize
– planuri urbanistice de detaliu sau zonale
– planul urbanistic general
– certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare
– autorizatii pentru activitati independente (asociatii familiale, persoane fizice), autorizatii taxi, autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare
– autorizatii de acces în zone cu restrictii de tonaj
– date de stare civila
h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate – sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:
– reclamatia administrativa – se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice
– plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

Buletin informativ (ianuarie 2019)

Buletin informativ în conformitate cu
art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

1. Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei CERMEI
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata
– Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata
– Legea 571/2003, privind Codul fiscal
– Legea 53/2003, Codul Muncii
b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei CERMEI
b1) Organigrama institutiei
b2) Regulamentul de organizare si functionare
b3) Programul de functionare
De Luni pâna Vineri, între orele: 8.00 – 16.00
b4) Program de audiente
Primar, dl. VESA IOAN-DANIEL– Luni 08.00 – 10.00
– Joi 14.00 – 16.00
Viceprimar, dl. BORHA SEVER– Marti 13.00 – 15.00
– Miercuri 10.00 – 12.00
Secretar, dna DEMETRESCU ADRIANA – luni, 09.00 – 11.00
– joi 14.00 – 16.00
c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei CERMEI si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.
Conducerea Primariei comunei CERMEI
dl. VESA IOAN-DANIEL- Primar
dl. BORHA SEVER – Viceprimar
dna.DEMETRESCU ADRIANA – Secretarul comunei CERMEI
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
-dna PLES RODICA
d) Coordonatele de contact
Denumire: Primaria comunei CERMEI
Sediul: CERMEI, NR.304
Telefon : 0257/328101 Fax: 0257/328101,0257/328303
E-mail: cermeiprimaria@yahoo.com
Site : www.comuna-cermei.ro
e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil se pot consulta la sediul institutiei
f) Lista cuprinzand documentele de interes public
Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
– Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei CERMEI;
– Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei CERMEI;
– Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei CERMEI, si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
– Coordonatele de contact ale Primariei comunei CERMEI respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet
– Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
– Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei
– Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii
– Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
– dispozitiei ale primarului
– proiecte de hotarâri
– instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare
– note de discutii
– referate de aprobare
– fise de audienta
– protocoale
– rapoarte
– studii
– analize
– prognoze
– proiecte de strategii
– scrisori sau adrese
– materiale de specialitate
– fise de proiect
– contracte de achizitie publica
– procese-verbale
– adrese
– observatii si propuneri
– avize
– planuri urbanistice de detaliu sau zonale
– planul urbanistic general
– certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare
– autorizatii pentru activitati independente (asociatii familiale, persoane fizice), autorizatii taxi, autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare
– autorizatii de acces în zone cu restrictii de tonaj
– date de stare civila
h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate – sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:
– reclamatia administrativa – se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice
– plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

Buletin informativ (ianuarie 2018)

Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

1. Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice.

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Cermei:
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
– Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare;
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata;
– Legea 227/2015, privind Codul fiscal;
– Legea 53/2003, Codul Muncii.

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Cermei.

b1) Organigrama institutiei.

b2) Regulamentul de organizare si functionare.

b3) Programul de functionare:
De Luni pâna Vineri, între orele: 8.00 – 16.00

b4) Program de audiente:
Primar, dl. VESA IOAN-DANIEL – marti 08.00 – 10.00
-joi 08,00-10,00

Viceprimar, dl. BORHA SEVER – Luni 9.00 – 11.00
– Miercuri 10.00 – 12.00

Secretar, dna DEMETRESCU ADRIANA – marti, 08.00 – 10.00
– joi 8.00 – 10.00

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Cermei si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.
Conducerea Primariei comunei Cermei
dl. VESA IOAN – DANIEL – Primar
dl. BORHA SEVER – Viceprimar
dna. DEMETRESCU ADRIANA – Secretarul comunei Cermei
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
referent , dna. Ples Rodica.

d) Coordonatele de contact:
Denumire: PRIMARIA COMUNEI CERMEI
Sediul: Cermei, nr. 304, Judetul Arad
Telefon : 0257/328101 Fax: 0257/328101
E-mail: cermei@xnet.ro
Site : www.comuna-cermei.ro

e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil se pot consulta la sediul institutiei.

f) Lista cuprinzand documentele de interes public.
Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
– Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Cermei;
– Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Cermei;
– Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Cermei, si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
– Coordonatele de contact ale Primariei comunei Cermei respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
– Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
– Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei;
– Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii;
– Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
– dispozitiei ale primarului;
– proiecte de hotarâri;
– instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare;
– note de discutii;
– referate de aprobare;
– fise de audienta;
– protocoale;
– rapoarte;
– studii;
– analize;
– prognoze;
– proiecte de strategii;
– scrisori sau adrese;
– materiale de specialitate;
– fise de proiect;
– contracte de achizitie publica;
– procese-verbale;
– adrese;
– observatii si propuneri;
– avize;
– planuri urbanistice de detaliu sau zonale;
– planul urbanistic general;
– certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare;
– autorizatii pentru activitati independente (asociatii familiale, persoane fizice), autorizatii taxi, autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare;
– autorizatii de acces în zone cu restrictii de tonaj;
– date de stare civila.

h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate – sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:
– reclamatia administrativa – se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice;
– plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

Buletin informativ (ianuarie 2017)

Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

1. Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice.

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Cermei:
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
– Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare;
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata;
– Legea 227/2015, privind Codul fiscal;
– Legea 53/2003, Codul Muncii.

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Cermei.

b1) Organigrama institutiei.

b2) Regulamentul de organizare si functionare.

b3) Programul de functionare:
De Luni pâna Vineri, între orele: 8.00 – 16.00

b4) Program de audiente:
Primar, dl. VESA IOAN-DANIEL – marti 08.00 – 10.00
-joi 08,00-10,00

Viceprimar, dl. BORHA SEVER – Luni 9.00 – 11.00
– Miercuri 10.00 – 12.00

Secretar, dna DEMETRESCU ADRIANA – marti, 08.00 – 10.00
– joi 8.00 – 10.00

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Cermei si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.
Conducerea Primariei comunei Cermei
dl. VESA IOAN – DANIEL – Primar
dl. BORHA SEVER – Viceprimar
dna. DEMETRESCU ADRIANA – Secretarul comunei Cermei
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
referent , dna. Ples Rodica.

d) Coordonatele de contact:
Denumire: PRIMARIA COMUNEI CERMEI
Sediul: Cermei, nr. 304, Judetul Arad
Telefon : 0257/328101 Fax: 0257/328101
E-mail: cermei@xnet.ro
Site : www.comuna-cermei.ro

e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil se pot consulta la sediul institutiei.

f) Lista cuprinzand documentele de interes public.
Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
– Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Cermei;
– Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Cermei;
– Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Cermei, si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
– Coordonatele de contact ale Primariei comunei Cermei respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
– Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
– Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei;
– Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii;
– Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
– dispozitiei ale primarului;
– proiecte de hotarâri;
– instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare;
– note de discutii;
– referate de aprobare;
– fise de audienta;
– protocoale;
– rapoarte;
– studii;
– analize;
– prognoze;
– proiecte de strategii;
– scrisori sau adrese;
– materiale de specialitate;
– fise de proiect;
– contracte de achizitie publica;
– procese-verbale;
– adrese;
– observatii si propuneri;
– avize;
– planuri urbanistice de detaliu sau zonale;
– planul urbanistic general;
– certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare;
– autorizatii pentru activitati independente (asociatii familiale, persoane fizice), autorizatii taxi, autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare;
– autorizatii de acces în zone cu restrictii de tonaj;
– date de stare civila.

h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate – sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:
– reclamatia administrativa – se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice;
– plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

Buletin informativ (ianuarie 2016)

Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

1. Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice.

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Cermei:
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
– Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare;
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata;
– Legea 227/2015, privind Codul fiscal;
– Legea 53/2003, Codul Muncii.

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Cermei.

b1) Organigrama institutiei.

b2) Regulamentul de organizare si functionare.

b3) Programul de functionare:
De Luni pâna Vineri, între orele: 8.00 – 16.00

b4) Program de audiente:
Primar, dl. VESA IOAN-DANIEL – marti 08.00 – 10.00
-joi 08,00-10,00

Viceprimar, dl. BORHA SEVER – Luni 9.00 – 11.00
– Miercuri 10.00 – 12.00

Secretar, dna DEMETRESCU ADRIANA – marti, 08.00 – 10.00
– joi 8.00 – 10.00

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Cermei si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.
Conducerea Primariei comunei Cermei
dl. VESA IOAN – DANIEL – Primar
dl. BORHA SEVER – Viceprimar
dna. DEMETRESCU ADRIANA – Secretarul comunei Cermei
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
referent , dna. Ples Rodica.

d) Coordonatele de contact:
Denumire: PRIMARIA COMUNEI CERMEI
Sediul: Cermei, nr. 304, Judetul Arad
Telefon : 0257/328101 Fax: 0257/328101
E-mail: cermei@xnet.ro
Site : www.comuna-cermei.ro

e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil se pot consulta la sediul institutiei.

f) Lista cuprinzand documentele de interes public.
Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
– Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Cermei;
– Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Cermei;
– Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Cermei, si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
– Coordonatele de contact ale Primariei comunei Cermei respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
– Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
– Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei;
– Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii;
– Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
– dispozitiei ale primarului;
– proiecte de hotarâri;
– instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare;
– note de discutii;
– referate de aprobare;
– fise de audienta;
– protocoale;
– rapoarte;
– studii;
– analize;
– prognoze;
– proiecte de strategii;
– scrisori sau adrese;
– materiale de specialitate;
– fise de proiect;
– contracte de achizitie publica;
– procese-verbale;
– adrese;
– observatii si propuneri;
– avize;
– planuri urbanistice de detaliu sau zonale;
– planul urbanistic general;
– certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare;
– autorizatii pentru activitati independente (asociatii familiale, persoane fizice), autorizatii taxi, autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare;
– autorizatii de acces în zone cu restrictii de tonaj;
– date de stare civila.

h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate – sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:
– reclamatia administrativa – se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice;
– plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

Buletin informativ (ianuarie 2015)

Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

1. Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice.

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Cermei:
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
– Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare;
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata;
– Legea 571/2003, privind Codul fiscal;
– Legea 53/2003, Codul Muncii.

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Cermei.

b1) Organigrama institutiei.

b2) Regulamentul de organizare si functionare.

b3) Programul de functionare:
De Luni pâna Vineri, între orele: 8.00 – 16.00

b4) Program de audiente:
Primar, dl. VESA IOAN-DANIEL – marti 08.00 – 10.00
-joi 08,00-10,00

Viceprimar, dl. BORHA SEVER – Luni 9.00 – 11.00
– Miercuri 10.00 – 12.00

Secretar, dna DEMETRESCU ADRIANA – marti, 08.00 – 10.00
– joi 8.00 – 10.00

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Cermei si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.
Conducerea Primariei comunei Cermei
dl. VESA IOAN – DANIEL – Primar
dl. BORHA SEVER – Viceprimar
dna. DEMETRESCU ADRIANA – Secretarul comunei Cermei
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
referent , dna. Ples Rodica.

d) Coordonatele de contact:
Denumire: PRIMARIA COMUNEI CERMEI
Sediul: Cermei, nr. 304, Judetul Arad
Telefon : 0257/328101 Fax: 0257/328101
E-mail: cermei@xnet.ro
Site : www.comuna-cermei.ro

e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil se pot consulta la sediul institutiei.

f) Lista cuprinzand documentele de interes public.
Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
– Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Cermei;
– Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Cermei;
– Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Cermei, si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
– Coordonatele de contact ale Primariei comunei Cermei respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
– Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
– Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei;
– Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii;
– Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
– dispozitiei ale primarului;
– proiecte de hotarâri;
– instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare;
– note de discutii;
– referate de aprobare;
– fise de audienta;
– protocoale;
– rapoarte;
– studii;
– analize;
– prognoze;
– proiecte de strategii;
– scrisori sau adrese;
– materiale de specialitate;
– fise de proiect;
– contracte de achizitie publica;
– procese-verbale;
– adrese;
– observatii si propuneri;
– avize;
– planuri urbanistice de detaliu sau zonale;
– planul urbanistic general;
– certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare;
– autorizatii pentru activitati independente (asociatii familiale, persoane fizice), autorizatii taxi, autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare;
– autorizatii de acces în zone cu restrictii de tonaj;
– date de stare civila.

h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate – sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:
– reclamatia administrativa – se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice;
– plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.