Anunț nr.20/07.01.2015

Primaria Cermei vinde magazie pentru cereale si teren intravilan in suprafata de 7486 mp, inscris in CF nr. 4987 Cermei, nr. TOP 405-408/1/1, proprietatea privata a Comunei Cermei din intravilanul Comunei Cermei prin licitatie publica in data de 16 ianuarie 2015 ora 10.

Caietul de sarcini este disponibil la sediul Primariei Comunei Cermei. TEL 0257328101

Primar
Vesa Ioan Daniel