Anunț nr. 3/15.1.2015

Privind asigurarea transparenței decizionale în procesul adoptării unor hotărâri de interes public

Primarul comunei Cermei, domnul Vesa Ioan Daniel

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003,privind transparenţa decizională în administraţia publică aducem la cunoştiinţă faptul că ,începând cu data de 05 .01 2015 ,la avizierul de la intrarea în Primăria comunei Cermei,pot fi consultate următoarele proiecte de hotărâri, zilnic între orele 8,00-16,00.

Ordine de zi:

  • 1.Proiect de hotãrâre privind aprobarea procesului verbal de la sedinţa precedentă a Consiliului local al comunei Cermei .- Iniţiativa primarului;
  • 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Ordinii de zi a sedintei.- Iniţiativa primarului;
  • 3.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local.- Iniţiativa primarului;
  • 4.Diverse.

La registratura Primăriei Cermei,cei interesaţi pot depune în scris recomandări şi opinii privind aceste proiecte de hotărâri,a căror dezbatere în vederea adoptării va avea loc în cadrul şedinţei Consiliului Local Cermei din 26 Februarie 2015 .

Informaţii suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 05.01. 2015, zilnic de la orele 8,00-16,00 la d-na referent Pleş Rodica –responsabil privind relaţia cu societatea civilă.

Referent, Ples Rodica
Responsabil privind relatii cu societatea civila