Anunt PUZ

Etapa 1 – Intentie de elaborare plan urbanistic zonal
Data anuntului: 14.12.2012

Primarul comunei Cermei anunţă publicul, autorităţile interesate şi proprietarii terenurilor din zona despre intenţia realizării unui PUZ şi RLU – zona de producţie-Parc fotovoltaic Cermei – de către investitorul privat SC Group Fotovoltaic Cermei SRL cu drept de superficie asupra terenului în suprafaţă de 19,5968 ha, situat pe teritoriul administrativ al comunei Cermei în intravilanul localităţii Cermei, identificat prin CF nr.301620, nr.cad.301620 și CF nr. 300668, nr.cad 300668.
Prezentarea succintă a argumentării intenţiei de elaborare a planului şi a obiectivelor planului:

  • Valorificarea unor resurse regenerabile, respectiv, energie solară;
  • Dezvoltarea economică a comunei;

Se organizează întâlnire cu proprietarii din zonă în data de 21.12.2012 ora 10.00, la sediul Primăriei Cermei.
Cei interesaţi vor trimite la Primăria comunei Cermei observaţii, comentarii sau semnalări cu privire la intenţia de elaborare PUZ în termen de 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ, iar răspunsurile la acestea se vor posta pe site-ul propriu al primăriei şi se vor afişa la sediul primăriei până cel târziu 31.12.2012.

Persoanele responsabile cu informarea si consultarea publicului sunt Opritoiu Ioan si Ples Rodica telefon nr.0257/328101, adresa e-mail: cermei@xnet.ro.

Adresa : Cermei, numarul 304, judetul Arad, cod postal : 317075, tel/fax: 0257.328 101.

Primar,
Vesa Ioan Daniel